Köpvillkor

Välkommen till Expresstips! Expresstips är en internetbaserad tjänst som levererar en E-tidskrift av tipsinnehåll till registrerade enheter som tillhandahålls genom enkelt köp och eller via abonnemang Vi erbjuder både abonnemangstjänster och direktköp av produkter och tjänster elektroniskt via ett login. 

Dessa Användarvillkor reglerar din användning av våra tjänster.

 

1, Godkännande av Användarvillkor

Dessa Användarvillkor reglerar din användning av samtliga tjänster erbjudna via Expresstips.se. Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor ska du inte använda våra tjänster. Du måste vara 18 år och myndig för att kunna genomföra köp.

2, Betalningsalternativ

- Klarna Checkout

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna Checkout de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativccc.

- Klarna Faktura

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.

- Klarna Konto

Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Läs mer: Allmänna villkor

Läs mer: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation c

3, Ändringar i Användarvillkor

Expresstips.se kan ibland ändra dessa Användarvillkor. Sådana ändringar skall träda i kraft omedelbart, dock under förutsättningen att de (om inget annat meddelas) träder i kraft 30 dagar efter att de publicerats.

4, Kommunikationsinställningar

Du samtycker till att ta emot meddelanden från Expresstips.se som rör ditt konto i elektronisk form. Dessa meddelanden kan innebära att vi skickar e-postmeddelanden till den e-postadress som du angav när du registrerade dig. Dessa meddelanden handlar om ditt konto och är en del av ditt förhållande till Expresstips.se. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, och övrigt som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådana meddelanden är skriftliga. Du bör spara kopior på elektronisk kommunikation genom att skriva ut en papperskopia eller spara en elektronisk kopia.

5, Automatisk abonnemangsförnyelse

När du abonnerar på ett abonnemangspaket kommer ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på din Abonnemangsperiod eller och Vi kommer att fortsätta att debitera en månadsavgift tills du säger upp abonnemanget/prenumerationen

6, Din uppsägning

Om du skulle vilja säga upp ditt abonnemang/prenumerationen ska du gå till uppsägningsdelen under “Min sida”->"Mina ordrar." längst ner under rubriken "Prenumerationsvaror" kan du enkelt avsluta din prenumeration.  Din uppsägning träder i kraft på dagen och vid avsluta prenumeration ser du hur lång tid har kvar på din prenumeration efter uppsägning. För att påbörja en ny prenumeration, så köper du bara "månadsprenumerations produkten" igen och prenumeration är nu startad.

Vi kommer inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat.

Om du som ny kund har fått tillgång till Våra paket utan kostnad under en provperiod och vill ångra dig eller säga upp Erbjudandet under denna period, gäller vad som anges ovan under avsnittet ”Gratis proverbjudanden”.

 

7, Användning av våra tjänster 

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör J Karlssons Invest i Hudiksvall AB. Om inget annat anges är alla tjänster och allt innehåll som erbjuds via Expresstips.se endast för din personliga och icke-kommersiella användning. Vi uppdaterar kontinuerligt våra tjänster. Vi förbehåller oss rättigheten att efter vårt eget och absoluta gottfinnande göra ändringar från tid till annan i hur vi erbjuder och bedriver våra tjänster. Du samtycker till att använda våra tjänster, inklusive alla funktioner och all funktionalitet som förknippas därmed, i enlighet med alla gällande lagar, regler och förordningar eller andra restriktioner vid användning av tjänsterna eller innehållet däri. 

Du får inte arkivera, reproducera, distribuera, modifiera, visa, utföra, publicera, licensiera, skapa härledda verk från, erbjuda till försäljning eller använda (förutom det som explicit tillåts i dessa Användarvillkor) innehåll och information som finns som innehåll på, eller hämtas från eller genom våra tjänster, utan skriftligt tillstånd från Expresstips. Du samtycker också till att inte använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiska sätt att få tillgång till våra tjänster och vårt innehåll; dekompilera, dekonstruera, eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som kan nås; föra in någon kod eller produkt för att manipulera innehållet på våra tjänster på något sätt eller använda s.k. data mining, datainsamling eller någon annan extraheringsmetod. Därutöver samtycker du till att inte ladda upp, publicera, e-posta eller i övrigt skicka eller överföra något material som är utformat för att störa, förstöra eller begränsa funktionaliteten av något datorprogram eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning som förknippas med våra tjänster, detta omfattar alla programvirus eller annan datorkod, filer eller program. Vi kan avsluta eller begränsa din användning av våra tjänster utan att kompensera eller meddela dig om du, eller vi har befogad anledning att tro att du,  handlar i strid med något av dessa Användarvillkor eller är involverad i olaglig eller felaktig användning av vår tjänst. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivanden.

Du har som kund eget ansvar att kontrollera att informationer på webbplatsen stämmer överens med spelbolagens information. Du har som kund hela det totala ansvaret för spel, spelsystem mm som lämnas in till spelbolaget ATG. Du har vidare som kund hela det totala ansvaret för att kontrollera att kostnaden för de till spelbolaget överförda spelsystemen motsvarar det belopp som dragits från ditt konto hos spelbolaget och Du måste själv tillse att Du erhåller kvitto eller annat motsvarande bevis av spelbolaget på till spelbolaget insänt spel. Expresstips påtar sig inget ansvar för fel som kan uppstå vid överföringar mellan dig och spelbolaget. För allt spel och dess konsekvenser ansvarar Du själv.

Användning av informationen på webbplatsen sker på din egen risk. Informationen som lämnas ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller som en rekommendation i något avseende från Expresstips.

Ett konto är endast avsett/tillåtet att användas av en enskild användare. Om fler än en person loggar in på samma konto (från flera olika platser) nås per automatik ett gränsvärde vilket medför att kontot stängs av.

8, Begränsningar i användandet av webbplatserna

Informationen på webbplatsen kommer från källor som Expresstips bedömer vara tillförlitliga. Expresstips kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att detta särskilt meddelas. Expresstips garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

9, Länkning mm

Expresstips har inte granskat någon av de webbplatser som innehåller länkar till våra webbplatser och står inte som ansvariga för innehållet på några av dessa sidor. Om Du vill länka till våra webbplatser från din webbplats får Du endast länka till våra startsidor. Du får inte länka till andra sidor på våra webbplatser utan skriftligt medgivande från Expresstips.

Expresstips webbplatser innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator när Du besöker webbplatserna. Textfilen används bland annat för att underlätta din användning av webbplatserna. 

10, Behandling av personuppgifter

Expresstips behandlar personuppgifter i enlighet med PUL. Du skall till Expresstips lämna de personuppgifter, adressuppgifter och andra uppgifter som Expresstips efterfrågar. Du samtycker till att Expresstips eller av Expresstips godkänd samarbetspartner behandlar personuppgifterna i den mån det är nödvändigt för administration och fullgörande av avtal eller skyldigheter att lämna sådana uppgifter till behöriga myndigheter. Informationen vi erhåller delas eller säljs inte till någon annan utan omfattas av våra sekretess regler och används för att förbättra våra produkter och tjänster.

11, Friskrivning

Trots att Expresstips vidtagit åtgärder för att se till att all information på webbplatserna är korrekt och uppdaterad kan informationen innehålla felaktigheter eller tryckfel. Expresstips lämnar inga garantier eller utfästelser om innehållet i informationen. Expresstips påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller brister i informationen eller innehållet på webbplatserna. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Informationen bör noggrant utvärderas av dig själv. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser att tjänsterna fungerar felfritt eller att webbplatserna är fria från datavirus eller andra skadliga funktioner eller mekanismer. Om din användning av Expresstips webbplatser leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte av utrustning eller data eller några andra kostnader så är inte Expresstips ansvariga för dessa kostnader. I den mån det är tillåtet enligt lag är Expresstips inte ansvariga för förlorad data, direkt eller indirekt skada, intäktsbortfall, utebliven vinst, följdskada eller annan skada.

12, Tvist och lagval

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. 

Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

13, E-postadress 

Information och meddelanden från Oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatsen. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress

14, Sms-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

15, Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Webbplatsen eller Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontrol

16, Avgiftsändringar

Vi ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatsen om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel, om Våra kostnader för att göra Tjänsten tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande till kundtjanst@expresstips.se

En ändring av Avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift

17, Gratis proverbjudande

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av vissa av Våra paket utan kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet får inte du eller någon annan medlem i ditt hushåll ha utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss, under de senaste arton (18) månaderna.

Erbjudandet kan du utnyttja från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen. 

När provperioden för Erbjudandet har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för ditt valda paket med de gällande priser som finns angivna på Webbplatsen, om du inte aktivt väljer att:

 1. under dag 1-14 av provperioden ångra Erbjudandet via ditt login/ konto, (Erbjudandet avslutas då omedelbart)

För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska du gå till uppsägningsdelen under “Min sida”->"Mina ordrar." längst ner under rubriken "Prenumerationsvaror"

18, Leverans av produkter

Expresstips levererar information LIVE till dig vid ett eventuellt köp innan angivna publiceringstider. och även våra abonnemangstjänster Det kan då förekomma att en produkt är tom vid köp och att den under tiden fram till sluttiden för publiceringsdatumet fylls på till en komplett produkt.När publiceringstiden passerat är produkten färdig levererad, uppdateringar och viktig information kommer fram till spelets starttid att levereras on demand till "min sida", dvs ditt logg in hos expresstips.se. 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla